Medical Jobs Int.

Формуляр за кандидати

Нашите услуги за вас

Предлагаме на нашите кандидати сигурен път към желаното работно място и тази услуга е напълно безплатна. С ефективност, надеждност и сериозно отношение ние Ви придружаваме при всички необходими процедури.

Моля, попълнете внимателно формуляра на руски или немски език.


    Конфиденциалност /Конфиденциальность / Datenschutz / Data protection: *

    Прочетох информацията за защита на данните „Medical Jobs Int“ и давам съгласието си за съхранение и използване на данните ми за целта на процедурата/ Я прочитал информацию о защите данных „Medical Jobs Int.“ и даю согласие на сохранение и использование моих данных в целях этой процедуры. / Ich habe die Datenschutzhinweise der „ Medical Jobs Int“  gelesen und bin damit einverstanden, dass meine Daten für den Zweck dieses Verfahrens gespeichert und genutzt werden. / I have read the data protection information of „Medical Jobs Int.“ and agree to my data being stored and used for the purpose of this procedure