Medical Jobs Int.

За кандидати

Нашите услуги и посредничество за търсещи работа лица и кандидати за работа са безплатни.

За кандидати

Интересувате се от работа като медицински специалист, медицинска сестра, здравен работник, масажист, лекарски асистент, физиотерапевт и др.

Придобили сте професионална квалификация в родната си страна.

Имате достатъчни или много добри познания по немски език.

Търсите ново предизвикателство на германския пазар на труда и искате да работите в германската здравна система.

Ако случаят е такъв, ние сме подходящият контакт за вас.

Нашият специализиран екип с удоволствие ще ви помогне да постигнете професионалните си цели.

Възползвайте се от нашите доказани контакти с лицата, вземащи решения в многобройните здравни заведения в страната, сред които са:

– Медицински практики

– Болници, клиники, центрове за медицински грижи (MVZ)

– Домове за възрастни хора и старчески домове

– Услуги за амбулаторни грижи (домашни грижи за болни и възрастни хора)

 

Ще сключвате трудови договори директно с гореспоменатите здравни заведения, които ще плащат социалноосигурителните ви вноски.

Какви документи се изискват за кандидатстване?

Ще се радваме да ви консултираме индивидуално по телефона!

1. сертификати за обучение и, ако е приложимо, допълнителни сертификати за квалификация

2. удостоверения за съответния ви професионален опит

3. автобиография в табличен вид

4. доказателство за владеене на немски език, напр. немски език като училищен предмет, като дисциплина в университета, различни курсове по немски език, напр. езикови курсове в Гьоте институт (езиково ниво B1/B2)

5. признаване на дипломата ви, придобита в родната ви страна.

в Германия (ако има такива)

6. медицинско свидетелство

7. свидетелство за управление на МПС

 

 

Ако документите не са налични на немски език, обикновено трябва да бъдат представени и в заверен превод. Ако не се изискват изрично официално заверени копия, можете да представите и обикновени копия на документите си.